Uncategorized
11

 

ติดตั้งง่ายไม่ถึง60นาที

ไม่ต้องตัดต่อสายไฟสำหรับรถ

VIGO,INNOVA,COMPUTER,FORTUNER,TRITON,PAJERO,ISUZU, ISUZU All NEW ,CHEVROLET       

มีความสามารถปรับดันรางได้และยัง ปลดบูส ได้อีกด้วย
กล่องดันรางปรับมือเป็นกล่องดันรางรุ่นประหยัดสำหรับทุกท่านที่กระเป๋าสตางค์น้อย แต่คุณภาพไม่น้อยอย่างที่คิด

หมายเหตุ

การไม่ตัดต่อสายไฟเป็นการทำให้รถของคุณยังคงสภาพเดิม เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมากๆ

ช่างปุ้ย      0863082616

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment